Terms and Conditions

INTERNI PORTAL BIOPORTALA <br> <br>
<b>UVJETI KORIŠTENJA</b>
<p>
Pristup Internom portalu Bioportala kao dijelu Informacijskog sustava zaštite prirode dozvoljen je samo djelatnicima institucije potpisnika Sporazuma o suradnji na nadopuni i pristupu sadržaju Informacijskog sustava zaštite prirode Republike Hrvatske (dalje Korisnicima) sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode (dalje: ZZOP) Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje: MINGOR). Uvjeti korištenja Internog portala određeni su navedenim sporazumom. Korisnici moraju biti upoznati sa sadržajem navedenog sporazuma.
</p>
<p>
Dalje u tekstu navedeni su Uvjeti korištenja sukladno navedenom sporazumu. Korisnik pristaje na ove Uvjete korištenja, razumije ih i prihvaća, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja Internog portala provodi se u skladu s ovim Uvjetima.
</p>
<p>
Korisnik ne smije davati svoje korisničko ime i zaporku trećim osobama.
</p>
<p>
Korisnik je upoznat i suglasan da su mu dostupni svi sadržaji unutar Internog portala te da je sadržaje koji nisu dostupni javnosti i za koje institucija koje je Korisnik djelatnik nema prava korištenja, odnosno nije nositelj imovinskih autorskih prava, ovlašten koristiti samo kao pomoćna sredstva za poslove zaštite prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i podzakonskim aktima, bez daljnjeg publiciranja odnosno objavljivanja.
</p>
<p>
Objava takvih sadržaja, njihovo davanje na korištenje trećim osobama, te korištenje u komercijalne svrhe moguće je samo uz dopuštenje pravnog subjekta koji je sadržaj predao u Interni portal.
</p>
<p>
Zabranjeno je korištenje sadržaja Internog portala za planiranje i provedbu aktivnosti koje nisu u skladu s propisima RH, a pogotovo Zakonom o zaštiti prirode.
</p>
<p>
ZZOP provodi kontinuiranu kontrolu kvalitete sadržaja Internog portala, ali ga se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve netočnosti u sadržaju te nepotpun ili zastarjeli sadržaj. ZZOP ne prihvaća odgovornost za eventualnu štetu nastalu kao posljedicu korištenja netočnih, nepotpunih ili zastarjelih podataka te je sadržaj Internog portala potrebno koristiti s oprezom.
</p>
<p>
Korisnik pristankom na ove Uvjete korištenja potvrđuje da je upoznat da ZZOP, autor sadržaja, unositelj sadržaja ili bilo koja druga osoba odgovorna za sadržaj baze, nisu odgovorne za bilo koju daljnju analizu i/ili interpretaciju bilo kojeg segmenta preuzetog iz baze. Korisnik se obvezuje sadržaj iz baze koristiti na način koji je u skladu s navedenim uvjetima.
</p>
<p>
Prilikom korištenja sadržaja preuzetih s Internog portala potrebno se pridržavati Uvjeta korištenja koji su važeći u trenutku korištenja sadržaja Internog portala, neovisno o tome kada je sadržaj preuzet i koji su Uvjeti korištenja tada bili važeći.
</p>
<p>
Ako Korisnik postupa protivno navedenim Uvjetima korištenja na bilo koji način ili u bilo kojem dijelu snosi isključivu odgovornost za eventualnu štetu.
</p>
<b>OBRADA OSOBNIH PODATAKA</b>
<p>
Obrada osobnih podataka <br>
Interni portal Informacijskog sustava zaštite prirode RH je naš važan komunikacijski alat. Prijava u njega zahtijeva obradu osobnih podataka korisnika . Osobni podaci (ime i prezime, institucija te e-mail adresa) obrađivat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), odnosno isključivo na način da isti za to prethodno daju svoju privolu koju u svakom trenutku mogu povući.
</p>
<p>
Sadržaj politike privatnosti
MINGOR će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provođenju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18) uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
</p>
<p>
Štitimo privatnost svojih korisnika te omogućavamo pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.
</p>
<p>
MINGOR Vam neće slati neželjenu poštu.
</p>
<p>
Kako štitimo Vaše osobne podatke
Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati Vaše osobne podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju.
<p>
Kontrola <br>
Kada obrađujemo Vaše osobne podatke imate određena prava navedena u poglavlju III. Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo pristupiti Vašim podacima i ispraviti ih bez odlaganja ako su netočni ili nepotpuni. U određenim okolnostima možete tražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Imate pravo prigovora na obradu u određenim okolnostima zbog razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju. Imate i pravo da ne podliježete automatskim odlukama (koje donose samo strojevi) koji utječu na Vas. Kada su ispunjene određene okolnosti možete zahtijevati i brisanje Vaših podataka. Imate pravo žaliti se u bilo kojem trenutku ako smatrate da su Vam povrijeđena prava na zaštitu podataka. Ako obrađujemo Vaše osobne podatke i želite iskoristiti svoja prava na zaštitu podataka obratite nam se na adresu e-pošte službenice za zaštitu osobnih podataka MINGOR-a Željke Botice, dipl. iur. <a href="mailto:zeljka.botica@mingor.hr">zeljka.botica@mingor.hr</a>.
</p>
<p>
Promjene i prestanak uvjeta korištenja <br>
MINGOR pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na adresi ove mrežne stranice.
</p>
<p>
Prikupljanje i obrada <br>
Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom ste upoznati, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom. <br>
Svrha prikupljanja Vaših osobnih podataka prilikom prijave u Interni portal Informacijskog sustava zaštite prirode RH je administracija korisničkog pristupa.
</p>
<p>
Radi poboljšanja usluga, ova mrežna stranica sprema na Vaš mrežni i informacijski sustav, računalo, odnosno pametni telefon određenu količinu informacija, takozvanih cookiesa (kolačići).
</p>
<b> KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES) </b>
<p>
Ove mrežne stranice koje posjećujete koriste kolačiće radi poboljšanja usluga.
</p>
<p>
Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašem tvrdom disku, što našoj mrežnoj stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranicama.
</p>
<p>
Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također, kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Podaci poput Vašeg imena ili adrese e-pošte neće biti spremljeni - mrežne stranice ne mogu pristupiti Vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.
</p>
<p>
Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki mrežne stranice i boljeg korisničkog iskustva. Kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.
</p>
<p>
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam Vaša privola.
</p>
<p>
Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti, odnosno povući svoj pristanak za različite vrste kolačića, na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Mrežna stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.
</p>
<p>
Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše mrežne stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše mrežne stranice ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u Vašem pregledniku.
</p>
<p>
Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.
</p>
<p>
Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim poveznicama možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u „anonimnom“ načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na Vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na Vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org ili https://www.cookiesandyou.com/.
</p>
<p>
U svrhu prikupljanja podataka o posjećenosti ove mrežne stranice koristimo Google analytics.
</p>
<p>
Interni portal Informacijskog sustava zaštite prirode RH MINGOR-a namijenjen je olakšavanju pristupa djelatnicima sektora zaštite prirode informacijama o vrstama i staništima u RH, te informacijama o aktivnostima MINGOR-a. Naš je cilj da su te informacije što cjelovitije, točnije i ažuriranije. Ako nas obavijestite o pogreškama putem e-pošte <a href="mailto:zavod@mingor.hr">zavod@mingor.hr</a>, poduzet ćemo sve potrebne korake da se one što prije isprave.
</p>