Terms and Conditions

INTERNI PORTAL BIOPORTALA
UVJETI KORIŠTENJA

Pristup Internom portalu Bioportala kao dijelu Informacijskog sustava zaštite prirode dozvoljen je samo ovlaštenim predstavnicima od strane potpisnika Sporazuma o suradnji na nadopuni i pristupu sadržaju Informacijskog sustava zaštite prirode Republike Hrvatske (dalje Korisnicima) s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu (dalje: HAOP). Uvjeti korištenja Internog portala određeni su navedenim sporazumom. Korisnici moraju biti upoznati sa sadržajem navedenog sporazuma.

Dalje u tekstu navedeni su Uvjeti korištenja sukladno navedenom sporazumu. Korisnik pristaje na ove Uvjete korištenja, razumije ih i prihvaća, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja Internog portala provodi se u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik ne smije davati svoje korisničko ime i zaporku trećim osobama.

Korisnik je upoznat i suglasan da su mu dostupni svi sadržaji unutar Internog portala te da je naveden sadržaj, a kojih nije autor, ovlašten koristiti samo u svrhu planiranja daljnjih istraživanja, za poslove zaštite prirode, odnosno zabranjeno je korištenje sadržaja Internog portala za planiranje i provedbu aktivnosti koje nisu u skladu sa propisima RH, a pogotovo Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13). Objava sadržaja kojih Korisnik nije autor, njihovo davanje na korištenje trećim osobama, te korištenje u komercijalne svrhe moguće je samo uz dopuštenje pravnog subjekta koja je sadržaj predala u Interni portal.

HAOP provodi kontinuiranu kontrolu kvalitete sadržaja Internog portala, ali ga se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve netočnosti u sadržaju te nepotpun ili zastarjeli sadržaj. HAOP ne prihvaća odgovornost za eventualnu štetu nastalu kao posljedicu korištenja netočnih, nepotpunih ili zastarjelih podataka te je sadržaj Internog portala potrebno koristiti s oprezom.

Korisnik pristankom na ove Uvjete korištenja potvrđuje da je upoznat da HAOP, autor sadržaja, unositelj sadržaja ili bilo koja druga osoba odgovorna za sadržaj baze, nisu odgovorne za bilo koju daljnju analizu i/ili interpretaciju bilo kojeg segmenta preuzetog iz baze. Korisnik se obvezuje sadržaj iz baze koristiti na način koji je u skladu s navedenim uvjetima.

Prilikom korištenja sadržaja preuzetih s Internog portala potrebno se pridržavati Uvjeta korištenja koji su važeći u trenutku korištenja sadržaja Internog portala, neovisno o tome kada je sadržaj preuzet i koji su Uvjeti korištenja tada bili važeći.

Ako Korisnik postupa protivno navedenim Uvjetima korištenja na bilo koji način ili u bilo kojem dijelu snosi isključivu odgovornost za eventualnu štetu.